Počas milostného aktu s partnerkou u ktorej som mal podozrenie že je to obyčajná šľapka, a nakladal som jej zo zadu som začul divný zvuk. Pozrel som sa teda dopredu, čo sa tam deje – tá mizda šeredná lúskala slnečnice kým som ju nakladal. Rutinérka.