Naposledy ma dojala odpoveď na zdanlivo nevinnú otázku ešte pred pohárom vína „Nechceš ísť na vodnú fajku? – Máš bazén?“.